UŠTEDITE SVOJE VREME,
PITAJTE STRUČNJAKE
Ažuriranje bezbednosnih informacija
SISTEMSKI PRISTUP
Kreiranje i prevođenje bezbednosnih listova
ADAPTACIJA REGULATORNIH
SISTEMA RAZLIČITIH ZEMALJA
Pravila tumačenja, etiketiranja i klasifikacije
KOMPLETNA USLUGA
Prošireni bezbednosni listovi

USLUGE

AŽURIRANJE BEZBEDNOSNIH
INFORMACIJA

Mi upravljamo kontaktima sa vašim dobavljačima i omogućavamo pristup kompletnim i ažuriranim informacijama o hemikalijama i hemijskim proizvodima koje koristite.

KREIRANJE I PREVOĐENJE
BEZBEDNOSNIH LISTOVA

Prevođenje postojećih bezbednosnih listova (SDS-ova) i kreiranje novih na preko 50 različitih jezika. Tokom prevođenja svi listovi prolaze standardizovani proces provere kvaliteta.

INTEGRISANO UPRAVLJANJE
HEMIKALIJAMA

Učestvujemo u interpretaciji i evaluaciji pravila koja su primenljiva u poslovanju klijenta.

CSE predstavlja softversku kompaniju koja se bavi hemijskim konsaltingom i postojimo u Srbiji od 2008. godine. Od tima koji je brojao svega par ljudi, razvili smo se u organizaciju koja je sada sačinjena od nekoliko velikih timova sa stalnom tendencijom rasta.

UPOZNAJTE NAŠE ZAPOSLENE

Naše bogatstvo su zaposleni.

O NAMA

Tim ljudi uvek spreman za nove izazove

Razvijen sistem, tim ljudi koji je uvek spreman za nove izazove i zadatke i razvijena strategija uspeha, to su tri ključne tačke koje nam donose stotine zadovoljnih klijenata. Naši klijenti su iz svih sfera industrije koje koriste hemikalije. Pružamo usluge širokom spektru industrija u rasponu od manjih samostalnih do velikih proizvođačkih.

Naši klijenti
Naši klijenti su iz svih sfera industrije koje koriste hemikalije
 • Proizvodna industrija

 • Mašinska industrija

 • Telekomunikacije

 • Hemijska proizvodnja

 • Prehrambena industrija

 • Farmaceutska industrija

 • Saobraćajna industrija

 • Šumarska industrija

 • Energetska industrija

 • Štamparska industrija

 • Građevinska industrija

 • Transportna industrija

 • Državne institucije

 • Zdravstvo

DA LI STE ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU? PIŠITE NAM!

ISO 9001:2015
Sistem menadžmenta kvalitetom
ISO 14001:2015
Sistem menadžmenta životnom sredinom
ISO 45001:2018
Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu