USLUGE

Svakoj organizaciji potreban je kvalitetan informacioni sistem i tim kvalifikovanih ljudi da njime upravlja.
UVEK KOMPLETNI I AŽURIRANI
BEZBEDNOSNI LISTOVI
Stotine hiljada bezbednosnih listova (SDS-ova) na jednom mestu.

Lak pristup sa više različitih opcija pretrage.

Ažurirani i elektronski registrovani od strane nas ili dobavljača.

Ukoliko koristite hemijske proizvode, mi možemo da uspostavimo kontakt sa svim vašim dobavljačima proizvoda koji sadrže opasne hemikalije, i da se pobrinemo da uvek imate aktuelan i proveren bezbednosni list (SDS).
Bez obzira da li ste uvoznik, proizvođač, distributer ili samo korisnik hemikalija, mi možemo da vas snabdemo bezbednosnim listovima (SDS-ovima) za sve Vaše proizvode, u skladu sa CLP-om i lokalnim ili željenim tržištem. To uključuje prevod na određeni jezik u skladu sa nacionalnim zakonskim regulativama i izradu listova sa validnim informacijama.
Pri ažuriranju bezbednosnih listova (SDS-ova) omogućavamo vama kao krajnim korisnicima da uvek imate ažurirane i tačne bezbednosne listove (SDS-ove).
Dobijate pristup bazi podataka sa detaljnim informacijama o hemijskim supstancama koje možete koristiti kako biste našli željene proizvode. Trenutna baza podataka broji preko 200 hiljada bezbednosnih listova (SDS-ova) od preko 10 hiljada dobavljača.
DUŽNOSTI
Kao zaposleni dužni smo da omogućimo da tačne i pravovremene informacije budu stalno dostupne svim učesnicima u procesu rukovanja hemikalijama. Evropska hemijska regulativa REACH nalaže sve zahtevnije i strože rukovanje hemijskim proizvodima. Kao krajnji korisnik, pored karakteristika proizvoda, uticaja na životnu sredinu i rizicima po zdravlje morate biti svesni kada i kako možete bezbedno koristiti određeni proizvod.
KVALITET I BEZBEDNOST

Sve bezbednosne listove (SDS-ove) obezbeđujemo vam sa standardizovanim kvalitetom procesa provere i njihovim ažuriranjem. Osim toga omogućavamo vam da sve informacije o karakteristikama proizvoda budu snimljene i procesuirane na takav način da budu dostupne u raznim izveštajima, proverene i da mogu da se koriste u kreiranju dodatnih dokumenata kao što su npr. etikete i uputstva za bezbedan rad. Naše administrativno odeljenje za izradu bezbednosnih listova ima svakodnevni kontakt sa dobavljačima i proizvođačima širom sveta.

UNAPREĐENA PROVERA
Poboljšanom proverom i kontrolom omogućavamo da dobavljač ima ispravno klasifikovan proizvod, koristeći tačne bezbednosne fraze, fraze rizika, bezbednosne simbole itd. Proveravamo da li je kreator bezbednosnog lista (dobavljač/proizvođač) poštovao osnovna pravila, uzimajući u obzir regulativu supstance. Detaljniju proveru može vam obezbediti naš stručni kadar iz oblasti toksikologije, hemije i prava.
Naše usluge u okviru ovog područja uključuju:
  • Sakupljanje, ažuriranje i osnovnu kontrolu bezbednosnih i tehničkih listova dobijenih od dobavljača
  • Sakupljanje i ažuriranje scenarija izloženosti
  • Procenu kvaliteta bezbednosnih listova (SDS-ova) dobijenih od dobavljača.
  • Utvrđivanje procedure za verifikaciju i ažuriranje, kao i obaveštavanje o promenama u bezbednosnim i tehničkim listovima.
  • Arhiviranje bezbednosnih listova (SDS-ova).
  • Utvrđivanje potreba klijenata, planiranje i upravljanje projektima.
  • Usklađivanje sa nacionalnim i Evropskim zakonskim regulativama
  • Usklađivanje sa sopstvenim listama klijenata ili listama iz određene industrije, npr. sa restriktivnim listama iz automobilske industrije.