USLUGE
Uslovi REACH direktive zahtevaju da se korisnicima dostave „prošireni bezbednosni listovi“ ili eSDSs. Jednostavno rečeno, prošireni bezbednosni listovi postavljaju scenario izloženosti za proizvod – prezentaciju upotrebe proizvoda ili supstance tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do otpada.
KOMPLETNA USLUGA
Mi pomažemo u svim aspektima proizvodnje, od početne procene poslovnih potreba do obezbeđenja podrške tokom procene izloženosti i kreiranja proširenih bezbednosnih listova (SDS-ova). Pored toga, bezbednosni list (SDS) takođe uključuje informacije o graničnim vrednostima supstance, funkciju, fizičko-hemijske informacije potrebne za sprovođenje procene izloženosti.
Naše usluge u okviru ovog područja:
  • Prikupljanje, ažuriranje i sprovođenje osnovne provere proširenih bezbednosnih listova (SDS-ova).
  • Izrada procena i scenarija izloženosti.
  • Utvrđivanje potreba klijenta, planiranje i upravljanje projektima.
  • Tumačenje i obuka u vezi sa zakonskim regulativama.
  • Spajanje proširenih bezbednosnih listova (SDS-ova) za jedinjenja.
  • Kreiranje novih bezbednosnih listova (SDS-ova).
  • Konsalting